Direkten erbjuder varor och tjänster lokalt anpassat till de som bor och arbetar i kvarteret.