Värmestrålning ska göra cityhandeln bättre

Ett lyckat test visar att cityhandeln kan utvecklas med hjälp av ny IR-teknik. Efter de första försöken ska nu metoden användas permanent i stadsmiljön. 

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.