Värmestrålning ska göra cityhandeln bättre

 

Ett lyckat test visar att cityhandeln kan utvecklas med hjälp av ny IR-teknik. Efter de första försöken ska nu metoden användas permanent i stadsmiljön. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!