Variation med pop ups i butiken

 

Pop up-butiker i butiken. Det är varumärkets recept för att skapa variation och nya upplevelser. Efter en tids testande lanserar man nu strategin på bred front i fler butiker.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!