Två nya mässor för detaljhandeln

 

Mässbolaget Live Expo förvärvar mässan Retail Experience av Easyfairs. Den nya ägaren väljer att lansera två helt nya mässor för handeln, Retail Expo och e-Commerce Expo.

– Innan vi förvärvade mässan av Easyfairs gjorde vi en marknadsanalys på cirka 100 ledande aktörer inom handeln. Den visade tydligt att det finns ett stort behov av en mötesplats där handeln kan ta del av nya affärsmodeller, ny teknik och genom seminarier och möten uppdatera sig om vad som händer de närmaste åren bland annat inom hållbarhet, säger Susanne Hallencreutz, VD på Nordic Live Expo.

Arrangeras i februari 2021

De nya mässorna Retail Expo och e-Commerce Expo kommer att arrangeras 24–25 februari 2021 på Kistamässan i Stockholm.

– Genom att låta handelns aktörer utforma innehållet blir det en mötesplats som kommer att locka många kvalificerade beslutsfattare. Förutom kunskapsuppdatering blir Retail Expo och e-Commerce Expo en mötesplats för kontaktskapande och nätverkande som leder till framtida affärer mellan besökarna och utställarna, sägerr Susanne Hallencreutz.