Två nya ledamöter till Kravs styrelse

Lisa Edhe, Arla och Simone Margulies, Hemköp, är nya ledamöter i Kravs styrelse.

Simone Margulies, VD på Hemköp, och Lisa Ehde, ansvarig för medlems- och jordbruksfrågor på Arla, är nya ledamöter i Kravs styrelse.

Krav-märket visar att en vara är producerad ekologiskt, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, dessutom med höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, bättre djurvälfärd och arbetsvillkor.

– Jag ser mycket fram emot och känner mig hedrad inför uppdraget som ledamot i styrelsen för Krav. Jag hoppas att med min bakgrund kunna bidra till ökad tillväxt av Krav-märkta varor och på så sätt bidra till en hållbar omställning, säger Simone Margulies, VD på Hemköp.

Ser fram mot utveckling av Krav

Simone Margulies och Lisa Ehde valdes in i styrelsen vid vid en årsstämma 26 april.

– Mejeri är en viktig kategori för ekologisk produktion som fungerar som en motor för andra delar som kött, foder och gödsel. Jag är glad och ödmjuk inför att ta plats i styrelsen och ser fram emot att utveckla Krav och Kravs affärer in i framtiden, säger Lisa Ehde, ansvarig för jordbruksfrågor på Arla.

I samband med årsstämman avtackades Kai Gyllström och Thomas Bertilsson för sina insatser i styrelsen.