Tre tunga retailtrender – från Kina

Kina står för en stor del av tillväxten inom den nya tidens konsumtion. En färsk studie pekar på tre distinkta trender i beteendemönstret.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.