Tre tunga retailtrender – från Kina

 

Kina står för en stor del av tillväxten inom den nya tidens konsumtion. En färsk studie pekar på tre distinkta trender i beteendemönstret.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!