Svensk Dagligvaruhandel satsar på hållbarhet

 

Svensk Dagligvaruhandel rekryterar Filip Ekander som ska ansvara för dagligvaruhandelns gemensamma hållbarhetsarbete.

Svensk Dagligvaruhandel rekryterar Filip Ekander som ska ansvara för dagligvaruhandelns gemensamma hållbarhetsarbete.

Filip Ekander kommer närmast från Energimyndigheten.

– Hållbarhet är högt på alla dagligvaruhandelsaktörers agendor och i många frågor är det en klar fördel att arbeta branschgemensamt, både för resultatens skull men också för att tala med en gemensam och starkare röst gentemot myndigheter, säger Karin Brynell VD på Svensk Dagligvaruhandel.

Jobbat med frågan i tio år

Filip Ekander har arbetat med hållbarhetsfrågor i över tio år, varav sju på Energimyndigheten och resterande på Miljödepartementet.

– Dagligvaruhandeln är en spännande bransch som kan göra stor skillnad inom hållbarhetsområdet, kommenterar Filip Ekander.

Hållbarhetsarbetet har tidigare samordnats av Katarina Rosenqvist som varit inhyrd som konsult på halvtid.