Beredskap i fokus för Svensk Dagligvaruhandel

Beredskap och livsmedelsförsörjning har under de senaste åren hamnat allt högre upp på agendan. Under coronapandemin ökade fokus på Sveriges civila beredskap och kriget i Ukraina har ytterligare förstärkt det. För att möta detta tillsätter Svensk Dagligvaruhandel en ny tjänst.

Det blir Ulrika Dahlin som får ansvar för att koordinera och företräda dagligvaruhandelns intressen i Sveriges beredskapsarbete. Hon kommer närmast från rollen som chef Risk och Säkerhet på Ica Sverige.

Verka för en balanserad lösning

– I tider som dessa när beredskap och totalförsvar är på allas läppar känns det extra viktigt att nu få arbeta för hela dagligvaruhandeln i dessa frågor och verka för att vi ska hitta en balanserad lösning där dagligvaruhandeln på bästa sätt kan bidra till Sverige totalförsvar, säger Ulrika Dahlin.

Ulrika har erfarenhet inom dagligvaruhandeln och har haft flera ledande roller inom livsmedelssäkerhet och miljö, logistik samt risk och säkerhet på Ica under de senaste åren.

Hon har deltagit i arbetet kring Sveriges återuppbyggnad av totalförsvaret, ingått i Livsmedelsverkets arbetsgrupp för beredskapsarbete och även suttit i Svensk Dagligvaruhandels beredskapsgrupp.

Delar sin tid med Ica Sverige

Den nya tjänsten är på 50 procent, Ulrika kommer dela sin tid mellan Svensk Dagligvaruhandel och Ica Sverige. Hon tillträder den 13 juni.