Succé när Maxi i Burlöv Center invigdes

Nu har Maxi Ica Stormarknad öppnat i Burlöv Center. Etableringen ingår i ett större förnyelseprojekt där utveckling av matutbudet är en viktig del.

Grosvenor Europe som äger och utvecklar Burlöv Center har sedan det förvärvades 2012 arbetat för en stor förändring av centret och området däromkring.

– Ett stark matvaruutbud är en förutsättning för det pågående utvecklingsprojektet i Burlöv Center. I och med Icas framgångsrika butiksöppning går vi in i nästa fas, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.

Ny pendelstation och fler bostäder

Ytan för den nya butiken är på ungefär 6 000 kvadratmeter och butiken har en personalstyrka på cirka 70 anställda.

– Vi är tacksamma för en fantastisk öppning och ett helt otroligt och snabbt genomfört projekt av alla parter, säger Björn Melin, Ica-handlare på Maxi Ica Stormarknad i Burlöv Center.

– Det stod hundratals och åter hundratals på rad och köade när vi öppnade portarna. Burlöv är ett spännande område både nu och för framtiden. Malmöområdet växer åt vårt håll med ny pendlingsstation som ska vara klar 2024 och planer på nya bostäder, säger Björn Melin.

Ny detaljplan klar

Strax före sommaren blev en ny detaljplan för Burlöv Center klar. Planen möjliggör en omfattande förvandling av centret till en levande stadskärna i området som skapas i anslutning till den nya tågpendlarstationen.


Läs även: Stora förändringar väntar Burlöv Center