Stilindex: Svag start på hösten

 

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,4 procent jämfört med samma månad förra året.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!