Spendrups vill hitta tusen gröna idéer

 

Spendrups uppmanar medarbetare, kunder och affärspartners att förbättra branschen i en hållbar riktning. Initiativet heter ”1 000 goda idéer – hållbara lösningar för kommande generationer”.  

Det svenska familjeföretaget Spendrups Bryggeri drivs i dag av familjemedlemmar i fjärde generationen. Att arbeta långsiktigt och med hållbarhet i fokus är en grundläggande del i verksamheten. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget.

Säkerställer konkurrenskraft

För att ta ytterligare kliv framåt i hållbarhetsarbetet har Spendrups nu valt att aktivera sin så kallade Generationsfond och rikta den mot hållbara insatser. 

Anna Lidström som är hållbarhetschef på Spendrups. 

– Vi behöver driva ett hållbarhetsarbete i framkant för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Vi kan göra mycket på egen hand, men genom att arbeta tillsammans med andra i vår värdekedja kan vi göra ännu mer skillnad, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups. 

Bjuder in till idéarbete

Med ”goda idéer” är ambitionen att bjuda in kunder, leverantörer och affärspartners för att gemensamt driva innovation på hållbarhetsområdet.  

– Vi hoppas på att hitta innovativa och långsiktiga lösningar som gör skillnad på riktigt. Det kan vara alltifrån enkla smarta lösningar i vardagen till stora projekt på strategisk nivå, som ger miljönytta, säger Anna Lidström.  

En jury kommer att välja ut idéer och projekt som har förutsättningar för att realiseras och skapa nytta.