Servicehandelns tillväxt bromsades

 

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen ökade med 0,1 procent under det andra kvartalet 2015.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!