Servicehandelns tillväxt bromsades

 

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen ökade med 0,1 procent under det andra kvartalet 2015.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!