Servicehandelns tillväxt bromsades

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen ökade med 0,1 procent under det andra kvartalet 2015.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.