Samarbete för fossilfria transporter

 

Representanter från olika delar av näringslivet, däribland detaljhandeln, går nu samman för att samlas kring en gemensam mission. Målet är att skapa fossilfria transporter inom tidsramen för Parisavtalet. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!