Samarbete för fossilfria transporter

Representanter från olika delar av näringslivet, däribland detaljhandeln, går nu samman för att samlas kring en gemensam mission. Målet är att skapa fossilfria transporter inom tidsramen för Parisavtalet. 

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.