Så viktigt är hållbarhet för modekonsumenten

Hållbarhet är en viktig parameter när när konsumenter väljer vilka kläder man köper – men priset är allra viktigast. En ny studie visar hur attityderna skiljer sig mellan olika länder i Europa och vad som skulle få ännu fler att handla hållbart.

YouGov undersöker i rapporten ”European Fashion Report 2021” hur fler än 11 000 personer i 10 olika europeiska länder ser på hållbart mode.

Viktigt för fyra av tio att handla hållbart

Begreppet hållbarhet är väletablerat inom de flesta sektorer. Enligt de europeiska konsumenterna är det dock viktigast inom livsmedels- och dryckes-, energi-, transport- och bilsektorerna.

Modebranschen hamnar enligt European Fashion Report 2021 på en 8:e plats bland de sektorer där hållbarhet är viktigast för konsumenterna.

Drygt fyra av tio (42 procent) av konsumenterna i 10 europeiska länder uppger att det är viktigt för dem att köpa etiska och miljövänliga kläder.

Sverige under medelvärdet

I Sverige instämmer något färre (36 procent) i detta påstående – något under det europeiska genomsnittet.

En majoritet av italienarna (60 procent) och spanjorerna (56 procent) instämmer i påståendet medan färre danskar och norrmän (24 procent) håller med.

I ett europeiskt perspektiv är priset det viktigaste kriteriet för konsumenterna när det handlar om klädköp (68 procent). Näst viktigast för konsumenterna är kvalitet (61 procent) medan passform hamnar på tredje plats (56 procent).

Hållbarhetsaspekter ligger längre ned på listan, 30 procent prioriterar produktens livslängd, något färre (24 procent) prioriterar materialvalet medan 15 procent prioriterar produktens påverkan på miljön.

Priset största hindret

Rapporten visar också att det finns flera orsaker till att européerna inte köper mer etiska och miljövänliga kläder:

• 34 procent anser att det är för dyrt att köpa etiska och miljövänliga kläder.
• 30 procent anser att det inte är tydligt vilka miljövänliga aspekter som uppfylls.
• 28 procent säger att det är svårt att se vilka märken som är miljövänliga.

Undersökningen baseras på intervjuer med 11 483 representativt utvalda personer i åldern 18 år och äldre. Av dessa fanns 1 010 i Danmark, 1 008 i Finland, 1 007 i Norge, 1 026 i Sverige, 1 048 i Frankrike, 1 138 i Italien, 1 081 i Spanien, 2 124 i Tyskland, 1 013 i Österrike och 1 015 i Schweiz.