Så utvecklas framtidens delningsekonomi

 

Tjänster som Uber och Airbnb är tunga drivkrafter bakom delningsekonomins tillväxt. I ett white paper om dess framtid ser man en potential som kommer förändra verksamheters affärsmodeller.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!