Så utvecklas framtidens delningsekonomi

 

Tjänster som Uber och Airbnb är tunga drivkrafter bakom delningsekonomins tillväxt. I ett white paper om dess framtid ser man en potential som kommer förändra verksamheters affärsmodeller.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!