Så skapas beteenden för hållbar konsumtion

De beslut som tas vid köptillfällen styrs bland annat av normer, våra egna och omgivningens förväntningar, på hur vi ska agera i en viss situation. Det visar en ny studie.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.