Så skapas beteenden för hållbar konsumtion

 

De beslut som tas vid köptillfällen styrs bland annat av normer, våra egna och omgivningens förväntningar, på hur vi ska agera i en viss situation. Det visar en ny studie.

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!