Ökad försäljning med mobil betalning

 

En färsk undersökning visar att turister från Kina helst vill betala med mobilen. Majoriteten säger sig öka sina spenderingar om mobilbetalning accepteras. 

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!