Ökad försäljning med mobil betalning

 

En färsk undersökning visar att turister från Kina helst vill betala med mobilen. Majoriteten säger sig öka sina spenderingar om mobilbetalning accepteras. 

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!