Ökad försäljning med mobil betalning

En färsk undersökning visar att turister från Kina helst vill betala med mobilen. Majoriteten säger sig öka sina spenderingar om mobilbetalning accepteras. 

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.