Ny ordförande i Lars Larsen Group

Efter mer än 40 år i spetsen för Jysk och Lars Larsen Group har Lars Larsen valt att träda tillbaka som styrelseordförande. Jacob Brunsborg, Lars Larsens son, tar sig nu an rollen.

– Jag är otroligt glad och stolt över att Jacob har valt att ta sig an en ny roll som styrelseordförande och därmed att föra vidare Jysk och Lars Larsen Group som en familjeägd verksamhet, säger Lars Larsen i ett pressmeddelande.

– Jacob har varit en del av verksamheten genom många år och har haft en central roll i styrelser i många av företagen i Lars Larsen Group. Han är utan tvivel den rätte att driva vidare den verksamhet som jag startade.

Lämnar på grund av sjukdom

Lars Larsen berättar även att skiftet på ordförandeposten kommer tidigare än planlagt, vilket beror på att han för en kort tid sedan fick konstaterat levercancer som spridit sig.

– Det är dessvärre en mycket allvarlig diagnos jag fått och därför vill jag lägga min tid och mina krafter på min familj. Därför betyder det mycket för mig att framtidens ledning för verksamheten är klar, säger Lars Larsen.

Vill föra livsverket vidare

Jacob Brunsborg uttrycker sorg över omständigheterna för sitt övertagande som styrelseordförande men understryker samtidigt att han ser fram emot att arbeta vidare med familjeverksamheten.

– Min far har byggt upp något enastående och han blir omöjlig att ersätta. Men jag och resten av familjen går ödmjukt in i uppgiften att föra hans imponerande livsverk vidare, säger Jacob Brunsborg.