Nu kan kunden se sin klimatpåverkan

Mitt klimatmål är ett nytt digitalt verktyg som gör det möjligt för kunderna att följa klimatpåverkan från sina matinköp.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.