Nu kan kunden se sin klimatpåverkan

 

Mitt klimatmål är ett nytt digitalt verktyg som gör det möjligt för kunderna att följa klimatpåverkan från sina matinköp.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!