Nordens första sociala supermarket

Underlättar för personer som lever i ekonomisk utsatthet genom låga priser och skapar arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.