Nike personaliserar och digitaliserar

 

Fokus är satt på den lokala närmarknaden. Med hjälp av nya digitala tjänster och personalisering vill man underlätta för kunderna i ett helt nytt butikskoncept. Här integreras on- och offline. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!