Nike personaliserar och digitaliserar

Fokus är satt på den lokala närmarknaden. Med hjälp av nya digitala tjänster och personalisering vill man underlätta för kunderna i ett helt nytt butikskoncept. Här integreras on- och offline. 

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.