Mer värme och detaljrikedom i Kista Galleria

 

Gallerian ska förvandlas till ett välkomnande och trivsamt stadsdelscentrum för människor som bor och arbetar i området. 

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!