Mer värme och detaljrikedom i Kista Galleria

 

Gallerian ska förvandlas till ett välkomnande och trivsamt stadsdelscentrum för människor som bor och arbetar i området. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!