Less is more i framtidens retail

 

Minimalismen växer sig starkare inom detaljhandeln. Inte bara sett till krympande butiksytor, även affärsmodeller och prisstrategier renodlas nu för att stå starka i en värld av retail där less is more.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!