Kraftig ökning för e-handeln i Sverige

 

E-handeln växte rejält under första kvartalet 2020. För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa störst.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!