Kraftig ökning för e-handeln i Sverige

E-handeln växte rejält under första kvartalet 2020. För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa störst.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.