Kicks utökar satsning på content commerce

Kicks fortsätter sin satsning på content commerce, en satsning som enligt kedjan framgångsrikt accelererades under 2020 genom desto mer integrerat, rörligt och interaktivt content. Ett viktigt steg är bland annat satsningen på Kicks Live. Nu har man rekryterat Louise Bratt till den nya rollen contentchef.

Uppdraget för Louise Bratt, som kommer direkt från rollen som chefredaktör för tidningen Mama, är att transformera bolagets content med utgångspunkt i vad som inspirerar, engagerar och konverterar kedjans kunder.

Ökat fokus på rörligt content

– Vi är väldigt glada över att välkomna Louise Bratt. Hon har både en stark content bakgrund och lång erfarenhet av transformationsarbete vilket vi ser som en stor tillgång, säger Carola Lundell, CMO på Kicks.  

Kedjan ska framöver öka sitt fokus på rörligt content och live- och dialogdrivna produktioner som ger större möjligheter till interaktion.


Under hösten 2020 genomförde Kicks bland annat ett event tillsammans med varumärket Isadora och artisten Cherrie.

Ledord är enligt ett pressmeddelande inspiration, expertis och äkthet. Inom ramen för detta kommer den expertis som finns inom bolaget att få en mer framträdande roll i samtliga kanaler.

Lyfter fram sina experter

Det innebär att kedjans egna skönhetsexperter kommer bli ett mer frekvent inslag i all content genom att dela med sig av sin expertis inom olika områden.

– Att få jobba strategiskt med hela spännvidden av innehållsformat, såväl befintliga som nya satsningar, är verkligen ett drömuppdrag. Här finns en enorm potential, inte minst i den samlade skönhetsexpertis som finns inom företaget i dag, säger Louise Bratt.