Ica Sveriges VD till Stadiums styrelse

Ica Sveriges VD Anders Svensson har tillträtt som ledamot i Stadium Groups styrelse. Sportkedjan blir nu dessutom återigen familjeägt.

– Företaget präglas av ett starkt entreprenörskap och en vinnande företagskultur. Jag ser fram emot att bidraga till Stadiums fortsatta utveckling i en bransch under stor förändring, säger Anders Svensson, nytillträdd styrelseledamot i Stadium Group.

Ordförande i Svensk Handel

Anders Svensson är VD för Ica Sverige (sedan 2009) och är vice VD för Ica gruppen. Dessutom är Anders ordförande i Svensk Handel, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening.

– Vi i den nuvarande styrelsen ser fram emot att få arbeta tillsammans med Anders, som är en erfaren och kunnig ledare från svensk detaljhandel, säger Birger Lund, Stadium Groups styrelseordförande och styrelseledamot i Inter Ikea Holding.

Åter i familjens ägo

Övriga ledamöter i Stadium Groups styrelse är förutom grundarna Ulf och Bo Eklöf samt nuvarande VD Karl Eklöf även Jesper Schmidt, VD Ikano, Christel Kinning, styrelseproffs, Linda Palmgren, VD för mediebyrån Starcom, samt ordförande Birger Lund.

Från 1 april 2019 ägs Stadium Group återigen till 100 procent av grundarna Ulf och Bo Eklöf med respektive familjer, efter återköp från Ikano.


Läs även: Rachel ny Head of Agency på Stadium