Här utmanar Ikeas pop up konventionella regler

Ikea vill via en ny typ av pop up-aktivitet i citykärnan uppmana konsumenten att ifrågasätta sättet man ser på mat. Aktiviteten är en del av ett globalt tema som bottnar såväl i Ikeas affärsidé som i insikten om att maten förenar oss.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.