Här finns handelns bästa kundklubbar

 

Det räcker inte att det är enkelt att gå med i en kundklubb, det måste finnas ett mervärde i att vara med i den också. Det visar en ny undersökning av svenska detaljhandelns kundklubbar.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!