Handelsinriktning på ekonomiprogram

 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att på försök införa en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram. Svensk Handel som länge drivit frågan välkomnar initiativet.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!