Handelsinriktning på ekonomiprogram

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att på försök införa en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram. Svensk Handel som länge drivit frågan välkomnar initiativet.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.