Grannleverans socialt, bekvämt och hållbart

 

Zalando meddelar att pilottestet med paketutlämning via grannar mottagits positivt. De största drivkrafterna är bekvämlighet och hållbarhetsaspekten.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!