Fygital centrumsatsning på e-sport

Ett nytt samarbete i köpcentrumen ska förena den fysiska och digitala världen. Ambitionen är att tillgängliggöra e-sporten för en bredare publik.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.