Framtidstron stiger i butik och online

Framtidstron stiger bland både butiker och e-handlare. Störst är ökningen inom e-handeln där starka förväntningar på den framtida försäljningen drar upp siffrorna.

Bland butikerna ökar förväntningarna inom sällanköpshandeln mest, även om ökningen sker från låga nivåer. Det konstaterar Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Positiva e-tongångar

E-handlarnas tro på framtida försäljning och antal anställda ökar i Handelsbarometern för mars månad. Framtidsindikatorn som väger samman tron på framtida försäljning, antalet anställda och lönsamhet landar på index 108,9. Det är en ökning med 1,6 enheter jämfört med föregående månad.

Tveksamt inför lönsamhet

Näthandlarnas tro på den framtida lönsamheten går dock åt motsatt håll och minskar i mars.

Karin Johansson, VD, Svensk Handel.

– Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland landets e-handlare är stark. Den nöt som många e-handlare behöver knäcka är hur lönsamheten ska öka. Konkurrensen inom e-handeln sker på en global marknad där kampen om kunden är stentuff, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

Ökar tredje månaden i rad

Framtidsindikatorn för butik stiger med 0,8 enheter till index 94,1, vilket fortfarande är en bra bit under den ”neutrala nivån” på 100.

Även om ökningen sker från låga nivåer är det tredje månaden i rad som framtidstron bland landets butiker stiger.

Mest positivt bland sällanköpshandlare

Mest ökar framtidstron bland sällanköpsvaruhandlarna. Ökningen bromsas upp av att dagligvaruhandlarnas tro på antalet anställda minskar något.

– Handlarna har lämnat två av årets svagaste försäljningsmånader bakom sig och blickar fram emot vårförsäljningen. Även handlarna längtar efter skönt vårväder eftersom det sätter fart på försäljningen i många butiker, säger Karin Johansson.


Läs även: Detaljhandelns tyngsta trender 2019