Förändrad e-handel efter turbulent år

Nu publiceras fjortonde årets upplaga av rapporten Svensk E-handel. Ett turbulent år ledde till kraftigt förändrad e-handelsmarknad och nya konsumentbeteenden, där svenskarnas konsumtion på nätet både minskade och ökade. Faktura seglade också upp som det mest föredragna betalsättet.

Nets har mätt e-handelsmarknaden sedan 2007 genom att intervjua konsumenter och beräkna marknadens storlek.

Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets.

– 2020 var ett dramatiskt år på alla sätt och som påverkade handeln mer än någonsin. Vi har inte sett sådan dramatik tidigare, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets.

– Även om den totala e-handelsmarknaden minskade i Sverige har framtiden för webbutikerna aldrig sett ljusare ut. De svenska konsumenterna har flyttat fram sitt beteende med minst två år.


Hämtat från rapporten

• Den totala svenska e-handelsmarknaden under 2020, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, uppgick till 215 miljarder kronor. Det är en minskning med nästan 100 miljarder jämfört med ifjol. 

• Det historiska tappet beror främst på coronapandemin som gjorde att knappt några resor köptes, vilket varit den klart största kategorin inom e-handeln i många år med ungefär hälften av den totala konsumtionen. Konsumtionen för charterresor var exempelvis inte ens mätbar. 

• Samtidigt handlade svenskarna mer produkter än någonsin, en kategori som slog sitt rekord från 2019 med råge. Många svenskar gjorde sina första köp av produkter på nätet eftersom man gick betydligt mindre till butiker.

• Svenskarnas handel i utländska webbutiker är relativt konstant – rapporten reder ut hur och varför svenskarna handlar eller inte handlar utomlands. 

• Nätbaserade prenumerationstjänster så som tv- och musikstreaming ser sitt bästa år någonsin. 

• Faktura seglar upp som det betalsätt som svenskarna föredrar – unikt för länderna i rapporten. Swish går fortsatt starkt framåt. 

• Svenskarnas köp av eventbiljetter går från toppen till botten när det gäller tjänster.

Rapporten kan laddas ner här.