Fler svenskar e-handlar i ”post corona retail”

Svensk Handels E-handelsindikator för augusti månad visar att e-handelns omsättning minskade med 11 procent jämfört med samma månad föregående år. Det är i nivå med föregående månads utveckling. Men en ljusglimt – för näthandeln – är att en större andel av befolkningen e-handlar jämfört med före pandemin.

Från januari till och med augusti har omsättningen minskat med 13 procent mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer. Motsvarande siffra är 16 procent när även e-handeln från utländska aktörer inkluderas. 

Minskad e-handel från utlandet

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

– E-handeln från utlandet sticker ut med en mycket svag omsättning även i augusti. Under sommarmånaderna juni till augusti har omsättningen i e-handeln från utlandet varit 60 procent lägre än föregående år. Det har bidragit till att hålla uppe den inhemska konsumtionen bland annat inom den svenska e-handeln, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Andelen som e-handlade ökade med 4 procentenheter till 68 procent i augusti jämfört med juli. Jämfört med augusti 2021 är det dock en minskning från 70 procent.

Omsättningsminskningen i e-handeln beror i huvudsak på ett minskande genomsnittligt köpbelopp. Köpbeloppet minskade med 11 procent i augusti och har i genomsnitt minskat med 13 procent under perioden januari–augusti.

Betydligt fler e-handlar

Men Svensk handel lyfter också fram en positiv aspekt av utvecklingen för näthandeln i ”post corona retail”.

– En positiv aspekt för e-handeln, trots vikande omsättning, är att det fortfarande är en betydligt högre andel av befolkningen som e-handlar jämfört med före pandemin, säger Johan Davidson.