Fem stadskärnor i gemensam satsning

 

Ett nytt samarbete mellan fem stadskärnor ska bidra till fortbildning inom en rad områden. Till grund för satsningen finns kollegiala band mellan städerna.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!