Fem dagligvarutrender som formar 2018

 

Digitaliseringen av dagligvaror är fortfarande i sin linda. Men året 2018 för med sig nya digitala affärsidéer, uppdaterade kundkrav och nyskapande teknik. Här är fem tunga trender inför det kommande året.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!