Få svenska handlare rädda för Amazon

En undersökning visar att 55 procent inte är oroade över ett eventuellt intåg. Knappt fyra procent är mycket oroade och var femte känner en viss oro.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.