E-handeln tappade fart under 2022

För första gången i E-barometerns historia noterar man en en negativ årstillväxt. Det finns fler anledningar till detta, menar man i rapporten.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.