Dogman i samarbete med friskola

Dogman Group inleder samarbete med en friskolekoncern.

Dogman Group inleder ett samarbete med Realgymnasiet. Ambitionen är att bygga relationer och möta morgondagens medarbetare under gymnasietiden. Företaget ska erbjuda såväl sommarjobb som arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Samarbetet sker med friskolekoncernen Lärandegruppen i Sverige.

– Vi expanderar kraftigt med vårt butikskoncept Dogman and friends och behöver ta ansvar för att utbilda framtidens medarbetare. Vi valde Lärande som har lång erfarenhet av detta och är en stor aktör inom vårt område på gymnasienivå. Vi ser mycket fram emot det här samarbetet, säger Anton Andersson, retailchef på Dogman Group.

De elever som gjort APL (arbetsplatsförlagt lärande) hos Dogman Group garanteras att få komma på jobbintervju efter godkänd och avslutad gymnasieexamen.

Ska ge optimala förutsättningar

Dogman utlovar goda möjligheter till jobb om kravprofilen för den aktuella tjänsten eleven sökt är uppfylld.

– Vi ska gemensamt verka för elevens bästa under deras utbildningstid och ge dem optimala förutsättningar att vara anställningsbara efter avslutat gymnasium. Vi är jätteglada över vårt nya samarbete med Dogman Group, säger Anneli Larsson, VD för Lärande Partner.

Under de senaste åren har Dogman Group expanderat i rask takt, både genom att öppna egna butiker och via förvärv.


Lärandegruppen i Sverige med huvudkontor i Norrköping är en av Sveriges största friskolekoncerner. I koncernen finns Lärande i Sverige, Lärande Förskolor och Grundskolor samt Lärande Partner i Östergötland.