Detta är 2024 enligt generation Z

Generation Z prioriterar tre makrotrender under 2024 – men även deltrender som monkmode, grisch och dopamine decor.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.