Detaljhandelns dolda trender

 

Digitaliseringen är motorn bakom de största förändringarna inom detaljhandeln. Men lite mer obemärkt, i dess kölvatten, pågår en rad mindre subtrender. Här är åtta rörelser som skapar den nya dynamiska detaljhandeln.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!