”Betala vad du tjänar”

 

Projektet Less than 100 lyfter fram och belyser gapet mellan mäns och kvinnors löner. I den här butiken betalar kvinnor motsvarande hur stor del av männens lön de tjänar, det vill säga 76 procent av priserna. Detaljhandeln speglar på många sätt den tid vi lever i. Det gäller självklart konsumentbeteenden och ny teknik, men även attityder … (läs mer)

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!