Analys via VR gav ökad försäljning

 

Varumärket ökade försäljningen med 18 procent efter att ha använt virtual reality i sina analyser. Detta efter att kundens beteende hade studerats i den virtuella butiken. 

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!