Analys via VR gav ökad försäljning

Varumärket ökade försäljningen med 18 procent efter att ha använt virtual reality i sina analyser. Detta efter att kundens beteende hade studerats i den virtuella butiken. 

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.