Amazon skapar hubb för alla paket

 

Amazon har lanserat en lösning som inte bara innefattar den egna leveransverksamheten. Nu vill man bli en hubb för samtliga paketleveranser – och man gör samtidigt entre i bostadshusen.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!