AI vinner mark inom detaljhandeln

 

En ny undersökning visar på stora tillväxtmöjligheter och kundnytta med artificiell intelligens. Den visar också att förståelsen för AI har ökat, men att få är redo att använda tekniken i sin verksamhet.  

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!