WSP rekryterar inom stadsutveckling

WSP har rekryterat Mikael Åberg som gruppchef i Norrköping med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Mikael kommer även verka som programansvarig för Stadsutveckling Östergötland.

Företaget ser en stor potential för dessa frågor i Östergötland då både Norrköping och Linköping är i en expansiv fas.

Utveckling av Linköping och Norrköping

Mikael Åberg, som är civilingenjör i botten, kommer närmast från en tjänst som affärsutvecklare på Rejlers. Han har tidigare arbetat länge såväl kommunalt som konsult med olika stadsutvecklingsprojekt, bland annat med Vallastaden i Linköping och Inre Hamnen i Norrköping.

Ser fram mot att bygga upp en grupp

– Att få bygga upp en grupp med fokus på ett så aktuellt ämne som stadsutveckling, och att det dessutom är i en expansiv region känns mycket stimulerande. Det är extra spännande eftersom WSP har närmare 200 medarbetare inom alla olika teknikområden här i Östergötland, säger Mikael Åberg.

Mikael är stationerad på WSP:s kontor i Norrköping.