WSP förstärker inom stadsutveckling

 

WSP rekryterar Ewa Wåhlin, senior planerare från Stockholm stad. Ewa är planarkitekt och har genom åren på stadsbyggnadskontoret varit inblandad i en mängd komplexa och centrala stadsutvecklingsprojekt för stadens framväxt.

Senast som ansvarig för programarbetet för Södra Skanstull, ett program som belönats med Sveriges Arkitekters planpris.

Arbetar med komplexa projekt

Ewa Wåhlin har ofta arbetat med komplexa projekt med stor grad av samordning mellan olika aktörer och svåra avvägningar där både kulturhistoria, stadsmiljö och hållbarhetsfrågor behöver tas med i beräkningen.

Jobbar tvärdiciplinärt

– Jag trivs med att arbeta i stora komplicerade projekt. Det som är spännande på WSP är att jag har nära till den expertis som behövs – allt från buller och trafik till stadsbyggnad och social hållbarhet. Vi står inför stora samhällsutmaningarna i dag och då tror jag att det är alldeles nödvändigt att jobba tvärdisciplinärt, säger Ewa.


Fler nyheter om stadsutveckling