”Vi ska rädda detaljhandeln”

 

Tech-bolaget Goalplan har satt ett ambitiöst mål: Man ska rädda detaljhandeln. Företaget vill göra det via en app som skapar insikter om verksamheten – och motivation hos medarbetarna. 

Det svenska tech-bolaget Goalplan arbetar med mjukvara för målstyrning-, ledarskaps- och försäljningsutveckling inom retail. Nu står det klart att företaget får in tre miljoner kronor under sin första finansieringsrunda.

– Vi är väldigt glada för denna investering eftersom det har blivit dags för nästa fas i vår företagsutveckling, säger Goalplans grundare och VD Henrik Troselius.

Henrik Troselius.

Potentialen går förlorad

Idén om att starta Goalplan föddes under tiden Henrik Troselius jobbade som chef på en medelstor elektronikkedja. Där tyckte han det var svårt att säkerställa att rätt typ av målstyrning och ledarskap utövades i alla butiker. Han kände att personalens potential gick förlorad.

I brist på en mjukvara för att lösa problemen med distansledarskap skapades Goalplan. Tjänsten ska engagera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter efter bestämda mål. När uppgifter utförs av medarbetare registreras dessa i en målstyrnings-app,

Insikter att agera utifrån

– När nyckeltal tillsammans med medarbetarbeteenden samlas på ett ställe kan unika insikter skapas. Dessa insikter kan bolagen direkt agera på genom att sätta upp mål, följa upp resultat, delegera uppgifter och coacha sina medarbetare till bättre prestationer, säger Henrik.

Hittills har Goalplan endast riktat sig mot detaljhandeln, som de haft som ett uttalat mål att “vilja rädda”. Men problemen med distansledarskap är desamma även hos bland annat café- och restaurangkedjor, menar man på Goalplan.

Rätt coaching i rätt tid

Med investeringskapitalet kommer företaget bland annat att satsa på att väva in maskininlärning i appen. Detta för att användaren ska kunna lära sig mer om varje medarbetare och på så sätt kunna skräddarsy rätt typ av coachning i rätt tid.