Ica Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra Icas långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser.