Världens första Ikea-butik för återbruk

 

Ikea öppnar sin första renodlade butik för återbruk. Företaget vill testa och utveckla en cirkulär och hållbar affärsmodell för framtiden.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!